Coaching

Coaching biedt je de kans om je inzichten te verruimen en alternatieven voor je gedrag te creëren en te leren. Dat zorgt voor meer rendement en plezier in je werk. Maar het helpt je uiteraard ook privé. Mijn coaching richt zich op deze persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast bied ik aan leerkrachten ook professionele coaching, die zich nadrukkelijk ook richt op de specifieke vakinhoudelijke zaken. Daarbij combineer ik mijn expertise als coach met mijn ervaring als leerkracht.

Coaching stimuleert ontwikkeling. Door samen met jou naar jezelf te kijken, naar wat je doet, hoe je dit doet en of dit klopt met hoe je het zou willen, word je je bewust van je eigen handelen. Dat is belangrijk. Je wordt je bewust van wie je bent, waar je tegenaan loopt, hoe het beter kan. Mijn ervaring leert dat coaching je helpt om vanuit je kracht te gaan werken én resultaten te bereiken.

Elk coachtraject is een traject op maat. Ik ga altijd uit van jouw specifieke ontwikkelvraag. We richten ons het gehele coachingstraject op de bij het begin van het traject geformuleerde doelen. Mijn werkvormen, methoden en instrumenten stem ik daar volledig op af. De
sleutelwoorden zijn: Bewustwording, inzicht in eigen functioneren, zelfvertrouwen en –respect, grenzen stellen, prioriteiten stellen, nemen van verantwoordelijkheid en keuzes maken in gewenste richting.