Inspiratie

Natuurlijk haal je als coach allereerst de inspiratie uit je eigen leven. Mijn kort CV onder het kopje 'Marian de Bruijn' spreekt wat dat betreft voor zich. Daarnaast blijft het onderwijsland waarin ik ook nog met regelmaat participeer, een grote rol spelen en inspireren. Ik zie daar welke eisen er gesteld worden aan de leerkracht van nu. Zo vind ik aansluiting op de behoeften en belevingswereld van de leerkracht. Mijn werk als coach inspireert me vervolgens ook weer. Ik vind het mooi om mensen vanuit hun eigen waarden en kracht verder te helpen in hun persoonlijke of professionele ontwikkeling. Dat doe ik nuchter, doelgericht en met oprechte passie.

In mijn werk laat ik me daarnaast onder andere inspireren door:

- Stephen Covey: de zeven eigenschappen van effectief leiderschap
- Willem Verhoeven, oprichter van de associatie voor coaching
- Het ABC model van de RET
- De egoposities van de TA
- Het competentiegericht leren