Hoe ziet een coachingstraject eruit?


Binnen het coachingstraject doorlopen we samen een vijftal stappen, die ik hier graag al vast benoem. Zoals je hier al ziet gaan we niet 'zweven' en niet teveel terugkijken. Jij wilt vooruit, dus daar gaan we heen. Ik vind het belangrijk om duidelijk te krijgen waar de kracht en de ambities van jou als mens en leerkracht liggen en daar juist aan te werken. Dat is doelgericht werken aan verandering met jouw toekomst in beeld. Soms blijft het wel noodzakelijk om ervaringen uit het verleden te gebruiken om je bewust te worden van patronen die je hebt ontwikkeld en om nieuwe keuzes te kunnen maken.

De stappen die we maken:

1. Intake: kennismaking, zakelijk de mogelijkheden bepalen, opstellen van contract.
2. Analyse: wat speelt er allemaal, waar zie je problemen, wat zou je willen veranderen.
3. Doel stellen: waar wil je heen, wat wil je bereiken, hoe formuleren we de coachvraag?
4. Aan het werk: gesprekken, oefeningen en training.
5. Bestendigen: zorgen dat het geleerde toepasbaar blijft in de toekomst.


Het aantal sessies wordt in overleg afgesproken. Na een evaluatie bepalen we of het traject kan stoppen of met een nieuwe vraag wordt voortgezet.

Een individueel coachtraject kan starten op elk moment, in onderling overleg te bepalen.