Coaching voor het onderwijs

Coachen van leerkrachten
Ik zie dat leerkrachten vaak zelf de behoefte hebben om zich verder te professionaliseren. Maar ook dat de functioneringscyclus van de organisatie vraagt om stappen. In die gevallen bied ik een coachingstraject op maat aan, waarin mijn expertise als coach en mijn kennis van het onderwijs samenkomen.

Ik zie hoe in het Primair onderwijs mensen werken met enorm veel passie en ambitie. In dit prachtige werkveld staat ontwikkeling en groei voortdurend centraal. Voor de kinderen, maar uiteraard ook voor de leerkrachten. Coach-tot-coach helpt leerkrachten bij blijvend leren en het voortdurend ontwikkelen.

Geen coachvraag is hetzelfde. Ik heb coachingstrajecten die zich specifiek richten op communicatie, op de zorg voor jezelf, in balans blijven, time management, conflicthantering, assertiviteit of beroepsgerelateerde competenties. Daarnaast bied ik coaching aan in specifieke leerkrachtvaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het houden van een diagnostisch gesprek met een leerling, het werken met groepsplannen in je klas en het voeren van oudergesprekken.

Mijn coachingsaanbod is zo divers als dat jouw vragen zijn. Geheel afhankelijk van jouw coachvraag kunnen we werken aan: competentie-ontwikkeling en/of persoonlijke ontwikkeling. Jouw vraag is leidend. Vanzelfsprekend. Samen stippelen we een weg uit om daar het antwoord op te vinden en ervoor te zorgen dat je een werkelijke stap vooruit kunt zetten.


Coachen van startende leerkrachten dmv intervisie
Startende leerkrachten lopen in de dagelijkse praktijk tegen specifieke zaken aan, waarbij ze niet altijd de juiste begeleiding vinden. Of waarbij ze die begeleiding niet durven te vragen in de setting waarin ze werken. Ze willen hun idealen blijven verwezenlijken binnen een realiteit die dat niet altijd mogelijk maakt, maar moeten ook een plaats vinden in het team. Deze starters hebben sowieso behoefte aan klankbord. En dat is heel begrijpelijk.

Onder mijn deskundige begeleiding bied ik je de gelegenheid deze ervaringen met elkaar te delen in een intervisiegroep. Zo kun je samen zoeken naar bevestiging en/of sturing en je leerkrachtvaardigheden verder uitbouwen. In de praktijk blijkt dat deze werkwijze zeer goed aansluit bij de behoefte van een startende leerkracht.